Ofte stilte spørsmål

FAREKLASSE ”S” OG ”F”, HVA ER FORSKJELLEN?

Fareklasse ”S” betyr forsterket slagfasthet. Her benyttes ordinære 1,5 glass i CR-39. Disse brukes til ordinær beskyttelse, hvor skadefaren vurderes som lav.

Fareklasse ”F” betyr at glassene skal tåle et energitrykk hvor en stålkule blir sendt mot glasset i 45m/sekund. Glassene er av polycarbonate og skal benyttes når arbeidstaker kan være utsatt for flygende objekter. Typisk bruk i mekanisk industri. Polycarbonate er ikke så resistent mot en del kjemikalier som CR-39.

HVA ER FORSKJELL PÅ PROGRESSIVE-I OG PROGRESSIVE-II?

Progressive-I er et økonomiglass med et enkelt progressivt design. Progressive-II er et mer moderne design. Progressive økonomi leveres kun i CR-39.

PROGRESSIVE LESE-/DATAGLASS

Disse bestilles som ordinære progressive glass med avstandsstyrke og addisjon.

BRUKERINFORMASJON

Med hver brille finner du ”Brukerinformasjon”, som gir råd og informasjon om bruken. Her finner du produksjonsdato og et unikt produksjonsnummer. Brukerinformasjonen stemples med optikers firmastempel. Det er svært viktig at denne blir levert ut sammen med brillen. Bruker er pålagt å legge den fram ved kontroll.